Sludinājums2014/12/012014/12/01 Zemnieku saimniecība "Laigalova" (46801005034-4)

Arkls

Sludinājums2014/12/012014/12/01 Vārves pagasta zemnieku saimniecība" Kroniņi" (41201014052)

traktors

Sludinājums2014/12/012014/12/01 zemnieku saimniecība "Cielavas" (45401008407-7)

arkls

Sludinājums2014/12/012014/12/01 Z.S. "ZEIMUĻI" (42401004249)

Traktors

Sludinājums2014/12/012014/12/01 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojuma – IT tehnikas iegāde ERAF projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) un ERAF projekta “Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transportaun mašīnbūves centra attīstību)” (Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007) aktivitāšu ietvaros”