Sludinājums2014/09/242014/09/24 Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)

Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa ārējo konstrukciju vienkāršota renovācija un konferenču zāles remonts projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros