Sludinājums2014/09/112014/09/11 Jēkabpils novada pašvaldība (90009116789)

Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma un programmas piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novada Zasas pagastā un personāla apmācība Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros