Sludinājums2014/08/052014/08/05 Latvijas Universitāte (90000076669)

“Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība”, „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” vajadzībām”