Sludinājums2014/06/102014/06/10 Kokneses novada dome (90000043494)

Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” aktivitātes 8.2. „Profesionālās izglītības iestādes īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas sakopšana un labiekārtošana, lai nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras mantojuma saglabāšanu

Sludinājums2014/06/102014/06/10 Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs (90000294774)

Akumulatoru iegāde