Sludinājums2014/05/092014/05/09 Latvijas Universitāte (90000076669)

„Klīniskais pētījums par īpaša graudu produktu diētas ietekmes izvērtēšanu uz zarnu slimību pacientiem Eiropas Sociālā fonda 1.1.1.2. aktivitātes līdzfinansētā projekta „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”, Vienošanās Nr.2013/0072/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/032 vajadzībām”

Sludinājums2014/05/092014/05/09 Latvijas Universitāte (90000076669)

„Klīniskais pētījums par īpaša graudu produktu diētas ietekmes izvērtēšanu uz zarnu slimību pacientiem Eiropas Sociālā fonda 1.1.1.2. aktivitātes līdzfinansētā projekta „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”, Vienošanās Nr.2013/0072/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/032 vajadzībām”