Sludinājums2014/03/282014/03/28 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Ēku mikroklimata, energoefektivitātes monitoringa un modelēšanas komplekta iegāde”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienoš. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627) ietvaros