Sludinājums2014/03/072014/03/07 SIA "4 PLUS" (54103007931)

Iepirkuma priekšmets paredz sekojošu kokapstrādes iekārtu iegādi: 1) baļķu padeves un pozicionēšanas iekārta- 1gab., 2) baļķu blīzuma un mizas šķeldotājs- 1gab. Piedāvājumi jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Iepirkuma priekšmetiem, kuriem standarti noteikti Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētos Eiropas standartos vai Latvijas nacionālos standartos, jāatbilst attiecīgajos standartos noteiktām prasībām. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām iekārtas piegādes, transportēšanas, uzstādīšanas un personāla apmācības izmaksām. Piedāvājumā jābūt iekļautai tehniskajai dokumentācijai. Iepirkums tiek veikts atbilstoši 2013.gada 4.jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.299.

Sludinājums2014/03/072014/03/07 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (40003457109)

Serveru piegāde