Sludinājums2014/02/182014/02/18 Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Kauši” (62648/1012/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Ēdoles pagastā”, “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves “Priedīškalns” (62648/1165/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Turlavas pagastā” un “Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Svillas”(62648/1365/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Laidu pagastā” tehnisko projektu izstrāde un rekultivācijas būvdarbu autoruzraudzība