Sludinājums2014/01/292014/01/29 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Kvantitatīvas pirosekvenēšanas sistēmas iegāde Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts” vajadzībām projekta Enerģētikas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot Transporta un mašīnbūves centra attīstību), vienoš. Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 ietvaros