Rezultāts2014/01/102014/01/10 SIA "TOODE" (40003431400)

Iepirkuma priekšmets paredz sekojošu kokapstrādes iekārtu iegādi: 1) TP20 jumtu un sienu profilu ražošanas līnija- 1gabals; 2)Stacionārais ruļļu turētājs un skārda griezējs- 1 gabals; 3)Stacionārais ruļļu turētājs un skārda griezējs universāls- 1 gabals; 4) Valcētā jumta profilēšanas darbagalds – 1 gabals; 5) Klemmeru ražošanas darbagalds- 1 gabals; 6)Lietus ūdens cauruļu (80-150mm) ražošanas darba galds- 1 gabals Iepirkums sastāv no sešām lotēm. Par katru iepirkumā paredzēto loti jāiesniedz atsevišķs piedāvājums par visu iepirkuma lotes priekšmetu kopā. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta lotēm.

Rezultāts2014/01/102014/01/10 Saulkrastu novada dome (90000068680)

Saulkrastu pilsētas Skolas ielas gājēju celiņa (posmā no Raiņa līdz Smilšu ielai), Smilšu ielas gājēju celiņa (posmā no Skolas ielas līdz Saulkrastu vidusskolas vārtiem), gājēju celiņa (posmā no tiltiņa pār Pēterupi līdz V.Lāča ielai), Vidrižu ielas gājēju celiņa (posmā no A.Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai) un L.Paegles ielas (posmā no Ainažu ielas līdz Skolas ielai) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un (turpmāk – Projekta) un autoruzraudzība.