Rezultāts2013/12/202013/12/20 Latvijas Universitātes aģentūra - Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (90002124925)

Materiālu piegāde

Rezultāts2013/12/202013/12/20 VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (50003407881)

Olu piegāde