Sludinājums2013/11/212013/11/21 Latvijas Lauksaimniecības universitāte (90000041898)

Būvuzraudzības pakalpojumi salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecībai un VMF esošo telpu pielāgošanai Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas vajadzībām ERAF līdfinansētajam projektam “Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”