Sludinājums2013/11/072013/11/07 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)

2.1. Transporta sektora tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķins ar COPERT IV modeli, to apraksts starptautisko konvenciju ietvaros par 2012. gadu, emisiju pārrēķini, ja nepieciešami par 1990. – 2011. gadu un ikgadējo indikatoru apkopojums, kā arī kvalitātes kontroles procedūru ievērošana Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk – Konvencija) un Kioto protokola saistību izpildei

Sludinājums2013/11/072013/11/07 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)

Tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu veikšana zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozarē par 2012.gadu, ja nepieciešams, veicot CO2 piesaistes un emisiju pārrēķinus par 1990.-2011. gadu, kā arī noteiktu kvalitātes kontroles procedūru ievērošana Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk – Konvencija) un Kioto protokola saistību izpildei