Sludinājums2013/10/312013/10/31 APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts (90002111653)

Reaģentu un laboratorijas trauku un piederumu ķīmijas un bioķīmijas laboratorijām, hromatogrāfijas piederumu un citu preču piegāde ESF projektiem 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/002; 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/003; 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/005; 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/009 un 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/011, ES 7. ietvara programmas projektam NABARSI un ERAF projektam 2DP/2.1.1.1/13/APIA/VIAA/001