Rezultāts2017/06/222017/06/22 VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (50003407881)

Medicīnas preču un ierīču piegāde

Rezultāts2017/06/222017/06/22 Jēkabpils novada pašvaldība (90009116789)

„Atpūtas vietas izveide un labiekārtošana pie dabas objekta informācijas stenda Tadenavā “Līdumnieki”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads” ID Nr.JNP/2017/1.2-2/28/ INTERREG, Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” (“Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”) ietvaros