Rezultāts2016/01/152016/01/15 Pļaviņu novada dome (90000043649)

Pārtikas produktu piegāde Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādei „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš”, „Rūķītis”, „Zīļuks” un Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiālei

Rezultāts2014/04/232014/04/23 Vidzemes plānošanas reģions (90002180246)

„Ēdināšanas pakalpojumi sabiedrības iesaistes semināra – diskusijas dalībniekiem projektā „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana””