Rezultāts2018/05/042018/05/04 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (90002120158)

Materiālu un reaģentu iegāde

Rezultāts2018/04/062018/04/06 VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (40003457109)

Kardioķirurģijas vienreizlietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde

Rezultāts2018/04/062018/04/06 VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (40003457109)

Invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegāde – Elektrokardiostimulatori un aritmoloģijas ārstniecības līdzekļi

Rezultāts2018/04/052018/04/05 VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (40003457109)

Invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegāde – Medicīniskās preces

Rezultāts2018/03/292018/03/29 Valsts reģionālās attīstības aģentūra (90001733697)

Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem