Rezultāts: Par pieminekļa „Tautas dziesma” zudušās daļas atjaunošanu

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra" (90001774093)
Uzvarētājs
Biedrība "PEDVĀLE" (40008047067)
Summa
15 262,47 EUR
Sludinājums
www.rigaspieminekli.lv/?lapa=parmum...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra", 90001774093

Pasta adrese

Gaujas iela 19A

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Raimonds Baumanis

Tālruņa numurs

67181692

Faksa numurs

67181721

E-pasta adrese

rpa@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rigaspieminekli.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rigaspieminekli.lv/?lapa=parmums-iepirkumi&id=65&gads=2017&objekts=

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: pieminekļu aprūpe

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par pieminekļa „Tautas dziesma” zudušās daļas atjaunošanu

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Mazās Nometņu ielas un O.Vācieša ielas krustojumā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

veikt pieminekļa „Tautas dziesma” zudušās bronzas skulptūras atjaunošanu, aizstājot to ar jaunu granīta skulptūru

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
92312230-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

15262.47 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PA RPA-2017/1

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par pieminekļa „Tautas dziesma” zudušās daļas atjaunošanu

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

13/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Biedrība "PEDVĀLE", 40008047067

Pasta adrese

"Pedvāle" , Abavas pagasts

Pilsēta / novads

Talsu novads

Pasta indekss

LV-3294

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29133374

Faksa numurs

E-pasts

pedvale@pedvale.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15262.47    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15262.47    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv