Rezultāts: Par latviešu tautasdziesmām veltītas euro kolekcijas monētas dizaina izstrādi

Publicēts
19.01.2017
19.01.2017
Pasūtītājs
Latvijas Banka (90000158236)
Uzvarētājs
Edgars FOLKS, Anna HEINRIHSONE, Sandra KRASTIŅA, Dace LIELĀ, Henrihs VORKALS, Vija ZARIŅA
Summa
6 000,00 EUR
Sludinājums
www.bank.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 19/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Banka, 90000158236

Pasta adrese

Kr.Valdemāra iela 2a

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļas tirgvedības vadītāja Gunta Bluķe

Tālruņa numurs

6702 2335

Faksa numurs

67022420

E-pasta adrese

konkursi@bank.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bank.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bank.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par latviešu tautasdziesmām veltītas euro kolekcijas monētas dizaina izstrādi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Iepirkums ar 6 mākslinieku piedalīšanos; katram dalībniekam jāiesniedz vismaz trīs monētas aversa un trīs monētas reversa dizaina priekšlikumi.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
92312250-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LB/2017/1

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par latviešu tautasdziesmām veltītas euro kolekcijas monētas dizaina izstrādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

13/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Edgars FOLKS,

Pasta adrese

XX

Pilsēta / novads

XX

Pasta indekss

XX

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par latviešu tautasdziesmām veltītas euro kolekcijas monētas dizaina izstrādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

13/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Anna HEINRIHSONE,

Pasta adrese

XX

Pilsēta / novads

XX

Pasta indekss

XX

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par latviešu tautasdziesmām veltītas euro kolekcijas monētas dizaina izstrādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

13/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sandra KRASTIŅA,

Pasta adrese

XX

Pilsēta / novads

XX

Pasta indekss

XX

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par latviešu tautasdziesmām veltītas euro kolekcijas monētas dizaina izstrādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

13/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Dace LIELĀ,

Pasta adrese

XX

Pilsēta / novads

XX

Pasta indekss

XX

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par latviešu tautasdziesmām veltītas euro kolekcijas monētas dizaina izstrādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

13/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Henrihs VORKALS,

Pasta adrese

XX

Pilsēta / novads

XX

Pasta indekss

XX

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par latviešu tautasdziesmām veltītas euro kolekcijas monētas dizaina izstrādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

13/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Vija ZARIŅA,

Pasta adrese

XX

Pilsēta / novads

XX

Pasta indekss

XX

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma 1.daļa: katram iepirkuma dalībniekam (pretendentam), kurš izpildīs izvirzītās prasības, paredzēta autoratlīdzība 1 000 EUR (bez PVN) apjomā par priekšlikumu izstrādi. Latvijas Banka slēgs papildu līgumu ar konkursa uzvarētāju par monētas aversa un reversa dizaina pilnīgu izstrādi un sagatavošanu formas veidošanai (t.i., darba pabeigšanu ģipša modeļu veidošanai), paredzot autoratlīdzību 1 850,00 EUR (bez PVN) par katru monētas pusi. Iepirkumam paredzētās līgumcenas kopā – 9 700,00 EUR (bez PVN). Informācija par 2.daļas uzvarētāju nākamajā paziņojumā.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei

Iepirkums ar 6 mākslinieku piedalīšanos.

Avots: pvs.iub.gov.lv