Rezultāts: 1991.gada Barikāžu laukuma labiekārtojums un vides objekts

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
Rīgas domes Rīgas Austrumu izpilddirekcija (90000048129)
Sludinājums
https://www.eriga.lv/Anonymous/Serv...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

Publicēšanas datums: 18/01/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Rīgas Austrumu izpilddirekcija, 90000048129

Pasta adrese

Daugavpils iela 31

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1003

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Nekustamā īpašuma nodaļa, 4.stāvs, 424.kab.

Kontaktpersona(-as)

Ekonomikas attīstības projektu vadītājs (metu konkursa atbildīgais sekretārs) Jānis Lejnieks

Tālruņa numurs

67013584, mob. tālr.29213398

Faksa numurs

67013505

E-pasta adrese

janis.lejnieks@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rigasaustrumi.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

1991.gada Barikāžu laukuma labiekārtojums un vides objekts

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Meta iegūšana Barikāžu laukuma labiekārtojumam un laukumā izvietotam vides objektam, veltītam 1991.gada barikāžu laikam.

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92312000-1

III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Administratīvā informācija

III.1.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

RD IA 2016/5

III.1.2) Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:

VAI

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā:

06/10/2016 - Paziņojums par metu konkursu
28/10/2016 - Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

IV IEDAĻA: Konkursa rezultāti

IV.1. Atlīdzība un godalgas

IV.1.1) Dalībnieku skaits

17

IV.1.2) Ārvalstu dalībnieku skaits

IV.3. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

Gļebs Panteļejevs, Andris Veidemanis,

Pasta adrese

Saldus iela 3-53

Pilsēta / novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV-2010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

glebs@latnet.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Piešķirtās godalgas vērtība (attiecīgā gadījumā)

Piešķirtās godalgas vērtība, bez PVN (tikai cipariem): 500 Valūta: EUR

IV.3. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

Maija Puncule,

Pasta adrese

Puškina iela 1/65

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Piešķirtās godalgas vērtība (attiecīgā gadījumā)

Piešķirtās godalgas vērtība, bez PVN (tikai cipariem): 250 Valūta: EUR

IV.3. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

Individuālais uzņēmums "Vl.NEILANDS ARHITEKTS",

Pasta adrese

Skolas iela 21

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Piešķirtās godalgas vērtība (attiecīgā gadījumā)

Piešķirtās godalgas vērtība, bez PVN (tikai cipariem): 250 Valūta: EUR


V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Šis metu konkurss saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Kopienas fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Kopumā metu konkursā iesniegti 17 meti, no kuriem devīžu atvēršanas sanāksmē atvērti 3 meti, par kuru autoriem (metu konkursa dalībniekiem) informācija sniegta paziņojuma sadaļā par dalībniekiem. Atbilstoši žurijas komisijas lēmumam, neviens no iesniegtajiem metiem pilnībā neatbilst visām konkursa prasībām un pirmā, otrā un trešā godalga netika piešķirta. Piešķirtas trīs veicināšanas prēmijas sadaļā par metu konkursa uzvarētājiem norādītajā apmērā.

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese

Pilsēta / Novads

Pasta indekss

Valsts

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv