Rezultāts: Automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

Publicēts
13.09.2017
13.09.2017
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Prokuratūra (9000022859)
Uzvarētājs
SIA "Rigolex" (48502000870), SIA "Ritms R" (55902000071), SAI "Auto Alūksne" (44103015617), SIA "OSC" (40003895284), SIA EVA AUTONAMS (43603011603), SIA "VELS" (42403004101), SIA "JD AUTO" (44101016336), IK "RD 15" (40002174819), SIA "AUTO FANS" (43603012543)
Summa
8 400,00 EUR
Sludinājums
prokuratura.lv/lv/iepirkumi/2017...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/09/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Republikas Prokuratūra, 9000022859

Pasta adrese

Kalpaka bulvāris 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1801

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inga Frolova

Tālruņa numurs

67044848

Faksa numurs

67044818

E-pasta adrese

iepirkumi@lrp.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://prokuratura.lv/public/lv

Pircēja profila adrese (URL): http://prokuratura.lv/lv/iepirkumi/2017

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Tiesībsargājošā institūcija

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvijas Republikas pilsētās

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Automobiļu tehnisko apkopju un remonta pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
50100000-6

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8400 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Prokuratūra 2017/68

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: LRP 2017/68-1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/68-1

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

04/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Rigolex", 48502000870

Pasta adrese

Alejas iela 4b

Pilsēta / novads

Saldus

Pasta indekss

LV-3801

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

27842902

Faksa numurs

E-pasts

rigolex@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: LRP 2017/68-2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/68-2

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

04/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Ritms R", 55902000071

Pasta adrese

Tirgus iela 7

Pilsēta / novads

Krāslava

Pasta indekss

LV-5601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29410327

Faksa numurs

E-pasts

ac-ritms@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: LRP 2017/68-4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/68-4

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

04/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SAI "Auto Alūksne", 44103015617

Pasta adrese

Tālavas iela 22a

Pilsēta / novads

Alūksne

Pasta indekss

LV-4301

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64381392

Faksa numurs

E-pasts

autoaluksne@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.autoaluksne.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: LRP 2017/68-5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/68-5

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

01/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "OSC", 40003895284

Pasta adrese

"Dambīši", Ogresgala pagasts

Pilsēta / novads

Ogres novads

Pasta indekss

LV-5001

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29247926

Faksa numurs

E-pasts

info@osc.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: LRP 2017/68-7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/68-7

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

04/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA EVA AUTONAMS, 43603011603

Pasta adrese

Īslīces pagasts "Gumbeļi"

Pilsēta / novads

Bauskas novads

Pasta indekss

LV-3901

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

63928888

Faksa numurs

E-pasts

guntis@evaautonams.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.evaautonams.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: RP 2017/68-11        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/68-11

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

29/08/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "VELS", 42403004101

Pasta adrese

Krāslavas iela 2

Pilsēta / novads

Ludza

Pasta indekss

LV-5701

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

65725547

Faksa numurs

E-pasts

auto@e-vels.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 800    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 800    Valūta: EUR

Līguma Nr.: LRP 2017/68-13        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/68-13

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

31/08/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "JD AUTO", 44101016336

Pasta adrese

Priežu iela 21

Pilsēta / novads

Limbaži

Pasta indekss

LV-4001

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29245506

Faksa numurs

E-pasts

diura@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 800    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 800    Valūta: EUR

Līguma Nr.: LRP 2017/68-14        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/68-14

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

07/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

IK "RD 15", 40002174819

Pasta adrese

Skolas iela 16-53

Pilsēta / novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV-2016

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

27007492

Faksa numurs

E-pasts

autodarbnica2015@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 800    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 800    Valūta: EUR

Līguma Nr.: LRP 2017/68-16        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/68-16

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

01/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "AUTO FANS", 43603012543

Pasta adrese

Atmodas iela 21

Pilsēta / novads

Jelgava

Pasta indekss

LV-3001

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29213132

Faksa numurs

E-pasts

riders@inbox.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.autofans.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv