Rezultāts: Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
Pāvilostas novada pašvaldība (90000059438)
Uzvarētājs
SIA "Skandi motors" filiāle Liepāja (40103183459), SIA "Skandi motors" filiāle Liepāja (LV4000352750), SIA "Skandi motors" filiāle Liepāja (LV40003532750), A/S "Liepājas autobusu parks" (40003015652)
Summa
27 278,90 EUR
Sludinājums
www.pavilosta.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Pāvilostas novada pašvaldība, 90000059438

Pasta adrese

Dzintaru ielā 73

Pilsēta / Novads

Pāvilosta

Pasta indekss

LV- 3466

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV003

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Vizma Ģēģere

Tālruņa numurs

63484561

Faksa numurs

63484567

E-pasta adrese

projekti.saka@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pavilosta.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.pavilosta.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Pāvilostas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
50112000-3

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

27278.9 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PNP 2017/15

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Labiekārtošanas autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

13/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

4

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Skandi motors" filiāle Liepāja, 40103183459

Pasta adrese

Brīvīvas iela 146c

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV- 3401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

634868600

Faksa numurs

634868611

E-pasts

liepaja@skandimotors.lv

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

www.skandimotors.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2638.46    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2638.46    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vieglā autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi (VW)

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

03/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

4

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Skandi motors" filiāle Liepāja, LV4000352750

Pasta adrese

Brīvības iela 146c

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV- 3401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

634838600

Faksa numurs

634838611

E-pasts

liepaja@skandimotors.lv

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

www.skandimotors.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5430.31    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5430.31    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vieglā autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi (Mercedes Benz)

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

03/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

4

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Skandi motors" filiāle Liepāja, LV40003532750

Pasta adrese

Brīvības iela 32

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV- 3401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

634838600

Faksa numurs

634838611

E-pasts

liepaja@skandimotors.lv

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

www.skandimmotors.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7156.18    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7156.18    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autobusu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

03/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

A/S "Liepājas autobusu parks", 40003015652

Pasta adrese

Cukura iela 8/16

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3414

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

63426778

Faksa numurs

63483241

E-pasts

info@lap.lv

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12053.95    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12053.95    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv