Rezultāts: Par cieto sadzīves atkritumu izvešanu

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
Latvijas Banka (90000158236)
Uzvarētājs
Ragn-Sells SIA (40003554635)
Summa
10 000,00 EUR
Sludinājums
www.bank.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 16/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Banka, 90000158236

Pasta adrese

Kr.Valdemāra iela 2a

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs Einārs Cišs

Tālruņa numurs

67022550

Faksa numurs

67022420

E-pasta adrese

konkursi@bank.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bank.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bank.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par cieto sadzīves atkritumu izvešanu

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvijas Bankas ēkas K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā un Bezdelīgu ielā 3, Rīgā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Cieto sadzīves atkritumu izvešana, kā arī izvesto cieto sadzīves atkritumu noglabāšana atkritumu izgāztuvē atbilstoši iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90511300-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LB 2016/116

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par cieto sadzīves atkritumu izvešanu

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

23/11/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Ragn-Sells SIA , 40003554635

Pasta adrese

"Gurnicas"

Pilsēta / novads

Ķekavas pag., Ķekavas novads

Pasta indekss

LV-2123

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10100.24    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10100.24    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

5,03 EUR bez PVN par 1 m³ CSA izvešanu. Līgumcena būs atkarīga no līguma izpildes laikā faktiski izvesto CSA apjoma. Par prognozēto 2008 m³ CSA izvešanu līgumcena būs 10 100,24 EUR bez PVN

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv