Rezultāts: Lietota vieglā-pasažieru transportlīdzekļa iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām

Publicēts
19.01.2017
19.01.2017
Pasūtītājs
Vārkavas novada dome (90000065434)
Uzvarētājs
Auto Universs SIA (40103846548)
Summa
5 000,00 EUR
Sludinājums
www.varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/ie...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 19/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Vārkavas novada dome, 90000065434

Pasta adrese

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads,

Pilsēta / Novads

Preiļi

Pasta indekss

LV-5335

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Vija Šmeikste

Tālruņa numurs

27089606

Faksa numurs

E-pasta adrese

vija.smeikste@varkava.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.varkava.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Lietota vieglā-pasažieru transportlīdzekļa iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Vārkavas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Lietota vieglā-pasažieru transportlīdzekļa iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
34110000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VND 2016/19

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Automašīnas pirkuma līgums Nr.5.-46/17/12

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

28/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Auto Universs SIA, 40103846548

Pasta adrese

Čiekuru iela 2a, Ogre

Pilsēta / novads

Ogre

Pasta indekss

LV-5001

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

28918977

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv