Rezultāts: Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

Publicēts
20.01.2017
20.01.2017
Pasūtītājs
Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)
Uzvarētājs
SIA "Sabiedriskais autobuss" (48503004916), SIA "Mētra A" (42102009812), SIA "Smārdes AL" (40003499051)
Summa
41 999,99 EUR
Sludinājums
www.kuldiga.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 20/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Kuldīgas novada pašvaldība, 90000035590

Pasta adrese

Baznīcas iela 1

Pilsēta / Novads

Kuldīga

Pasta indekss

LV-3301

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Zaiga Kudiņa

Tālruņa numurs

63322469

Faksa numurs

63341422

E-pasta adrese

zaiga.kudina@kuldiga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.kuldiga.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.kuldiga.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
60170000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KNP 2016/77

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Sabiedriskais autobuss", 48503004916

Pasta adrese

Viskaļu iela 13

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1026

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.65    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 0.65    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Mētra A", 42102009812

Pasta adrese

Jāņa iela 8A-3

Pilsēta / novads

Aizpute, Aizputes novads

Pasta indekss

LV-3456

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.49    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 0.49    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Mētra A", 42102009812

Pasta adrese

Jāņa iela 8A-3

Pilsēta / novads

Aizpute, Aizputes novads

Pasta indekss

LV-3456

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.7    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 0.7    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Sabiedriskais autobuss", 48503004916

Pasta adrese

Viskaļu iela 13

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1026

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.88    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 0.88    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

5

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Smārdes AL", 40003499051

Pasta adrese

Smārdes stacija 3

Pilsēta / novads

Smārdes pagasts, Engures novads

Pasta indekss

LV-3129

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.89    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 0.89    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Sabiedriskais autobuss", 48503004916

Pasta adrese

Viskaļu iela 13

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1026

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.93    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 0.93    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Cenas norādītas par vienu kilometru

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, 90000036026

Pasta adrese

Piltenes iela 25

Pilsēta / novads

Kuldīga

Pasta indekss

LV-3301

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv