Rezultāts2017/11/072017/11/07 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde un produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde