Sludinājums2018/05/232018/05/23 Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)

Būvprojektu “Rendas pagasta pārvaldes ēkas telpu grupas daļas atjaunošana un pārbūve par Rendas pagasta bibliotēku, “Vīgneros”, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” un “Rendas pagasta bibliotēkas ēkas telpu atjaunošana un pārbūve par Kuldīgas 2.vidusskolas Rendas filiāles pirmsskolas izglītības iestādi, Podniekos, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Sludinājums2018/01/052018/01/05 Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)

Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Sludinājums2017/12/082017/12/08 Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)

Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā