Rezultāts2017/10/022017/10/02 Latvijas Republikas Labklājības ministrija (90000022064)

Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2017. gadā

Rezultāts2017/01/122017/01/12 Latvijas Republikas Labklājības ministrija (90000022064)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem)