Rezultāts2017/06/082017/06/08 Rīgas Stradiņa universitāte (90000013771)

Prakse RSU Medicīnas fakultātes studējošo prakse katram 5. studiju gada 10. semestra un 6. studiju gada 11. semestra Ārvalstu studentu nodaļas studiju programmas „Medicīna” studējošajam slimnīcu iekšķīgo slimību nodaļā (arī uzņemšanā), un/vai ķirurģijas nodaļā (arī uzņemšanā), un/vai ginekoloģijas un/vai dzemdību nodaļā