Rezultāts2018/02/172018/02/17 AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas 2017.- 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Rezultāts2018/02/012018/02/01 AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)

Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā