Sludinājums: Specializēta automašīna, aprīkota ar piena cisternu

Publicēts
06.03.2018
06.03.2018
Pasūtītājs
Piebalga LPKS (44103039314)
Termiņš
20.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Piebalga LPKS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103039314

Adrese

"Lejas Jēci", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Latvija, LV4125

Tālruņa numurs(-i)

29424737

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes priekšsēdētājs, Jānis Razmininovičs, 29424737, mara.m@sveiks.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Specializēta automašīna, aprīkota ar piena cisternu

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Lejas Jēci", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV 4125

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

140000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Lejas Jēci", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV 4125

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Papkalpojumu piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze autotirdzniecībā un apkalpošanā.

10.  Pievienotie dokumenti

529054__0_masinatehnspeciivariants.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv