Sludinājums: Dārzeņu pirmapstrādes telpu atjaunošana

Publicēts
19.09.2017
19.09.2017
Pasūtītājs
KS "Baltijas Dārzeņi" (40003790360)
Termiņš
10.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

KS "Baltijas Dārzeņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003790360

Adrese

Jaunbajāri, Salaspils novads, Latvija, LV-2117

Tālruņa numurs(-i)

29489125

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67895800

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Jānis Bušs, t.- 29489125, e-pasts: janis.bush@darzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dārzeņu pirmapstrādes telpu atjaunošana

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jaunbajāri, Salaspils novads, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

10/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

260000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jaunbajāri, Salaspils novads, LV-2117

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda Kopējā tirgus organizācijas pasākuma ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

507130__0_ccf1992174.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv