Rezultāts: Dārzeņu griezējs

Publicēts
25.09.2017
25.09.2017
Pasūtītājs
ZS Garīši (46101016141)
Uzvarētājs
Ltd Zhaoqing Fengxiang Food Machinery Co (526020)
Summa
15 490,00 USD
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 25/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Garīši

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46101016141

Adrese

Kuldīgas nov., Vārmes pag., "Garīši", LV-3333, Latvija, LV-3333

Tālruņa numurs(-i)

26544064

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Jānis Čaročinskis

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dārzeņu griezējs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

06/09/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

22/09/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Ltd Zhaoqing Fengxiang Food Machinery Co 526020 No.1-2 Lang Qing Xuan, Jingtai Road, Zhaoqing, Guangdong, China Ķīna
Multivac OY filiāle Latvijā 40003817951 Bieķensalas iela 21, Rīga LV-1004, Latvija Reģ. nr.: LV 40003817951 Latvija
PARTserviss, SIA 40103891363 Rīga, Pērnavas iela 86, LV-1009 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Ltd Zhaoqing Fengxiang Food Machinery Co 526020 No.1-2 Lang Qing Xuan, Jingtai Road, Zhaoqing, Guangdong, China Ķīna

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15490 USD

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv