Sludinājums: Specializētais transports maizes pārvadāšanai

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maiznīca Flora" (50003251341)
Termiņš
27.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maiznīca Flora"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003251341

Adrese

“Vecvaltes”, Krimuldas pag., Krimuldas novads, , Latvija, LV-2145

Tālruņa numurs(-i)

+371 67840089

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 617818178

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Evija Grāmatiņa, Projektu vadītāja, tālr.29401064, e-pasts: evija.gunika@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Specializētais transports maizes pārvadāšanai

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Vecvaltes”, Krimuldas pag., Krimuldas novads, LV-2145

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

02/04/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Vecvaltes”, Krimuldas pag., Krimuldas novads, LV-2145

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Investīcijas materiālajos aktīvos" apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Piedāvājums sagatavojams saskaņā ar cenu tehnisko specifikāciju un tajā norādītajām prasībām. Papildus informācija pa norādīto tālruni.

10.  Pievienotie dokumenti

500619__0_tehnspectransports.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv