Rezultāts: Graudaugu grūbu ražošanas aprīkojums

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
SIA „Otaņķu dzirnavnieks” (42103015892)
Uzvarētājs
SIA „Agro Proff” (LV40003838629)
Summa
831 292,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Otaņķu dzirnavnieks”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103015892

Adrese

"Dzirnavnieks", Otaņķu pagasts, Nīcas novads, Latvija, Latvija, LV-3475

Tālruņa numurs(-i)

29143144

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta vadītājs Mātiņš Skuja, martins@otankimill.eu, 29143144

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudaugu grūbu ražošanas aprīkojums

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/04/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Montāžserviss” LV40003717819 Līzuma 5e, LV-1006, Rīga Latvija
SIA „Agro Proff” LV40003838629 Brīvības 301, LV1006, Rīga Latvija
SIA “UPTK” LV42103006052 Ezermalas iela 3A, LV3401, Liepāja Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Agro Proff” LV40003838629 Brīvības 301, LV1006, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

831292 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv