Rezultāts vai grozījumi: 2 (divi) specializētie kravas furgoni gaļas izstrādājumu pārvadāšanai

Publicēts
12.07.2017
12.07.2017
Pasūtītājs
SIA DUBIKI (41503028323)
Termiņš
21.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 12/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA DUBIKI

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503028323

Adrese

c. Červonka 1, Vecsalienas pag., Daugavpils nov., Latvija, LV-5465

Tālruņa numurs(-i)

26499013

Faksa numurs(-i) (ja ir)

654-71747

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

SIA "Dubiki" valdes loceklis Sergejs Dubovskis, 26499013, dubiki@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

2 (divi) specializētie kravas furgoni gaļas izstrādājumu pārvadāšanai

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

07/07/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Tiek precizēta tehniskajā specifikācijā norādītā motora jauda un pretendenta darbības ilgums

Piedāvājuma iesniegšanas datums 21/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: c.Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv