Sludinājums: Pārtikas preču iegāde Suntažu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram 2017. un 2018. gadam

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
Ogres novada pašvaldība (90000024455)
Termiņš
24.01.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Ilze Ansone-Znotiņa
E-pasts
Sludinājums
www.ogresnovads.lv...
Tālrunis
65071170,

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ogres novada pašvaldība, 90000024455

Pasta adrese

Brīvības iela 33

Pilsēta / Novads

Ogre

Pasta indekss

LV - 5001

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Ilze Ansone-Znotiņa

Tālruņa numurs

65071170,

Faksa numurs

65071161

E-pasta adrese

ilze.ansone-znotina@ogresnovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ogresnovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ogresnovads.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Pārtikas preču iegāde Suntažu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram 2017. un 2018. gadam

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Suntažu internātskola p.n. Suntaži, Ogres novads LV-5060

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Pārtikas preču iegāde Suntažu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram 2017. un 2018. gadam

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
15000000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 31/01/2018 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONP 2017/5

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 24/01/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks P.,O.,T.,C., 8.00-12.00; 13.00-17.00. Piektd. 8.00-12.00, 13.00-16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 24/01/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, 90000041455

Pasta adrese

Suntažu pagasts

Pilsēta / novads

Ogres novads

Pasta indekss

LV-5060

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv