Rezultāts vai grozījumi: Slaucamo govju fermas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr. 2/2018

Publicēts
07.03.2018
07.03.2018
Pasūtītājs
SIA „Madliena 2” (40003490156)
Termiņš
03.04.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 07/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Madliena 2”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003490156

Adrese

Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Latvija, LV-5045

Tālruņa numurs(-i)

29435857

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Lelde Blūma, e-pasts: lelde.bluma@leveria.lv, tālrunis 26367282

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaucamo govju fermas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr. 2/2018

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

27/02/2018

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

termiņa pagarinājums

Piedāvājuma iesniegšanas datums 03/04/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv