Sludinājums: Eksperimentālas lielgabarīta konteinera tipa elektrostaciju ražošanas līnijas piegāde

Publicēts
07.03.2018
07.03.2018
Pasūtītājs
SIA "RĪGAS DĪZELIS DG" (40003270270)
Termiņš
21.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "RĪGAS DĪZELIS DG"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003270270

Adrese

Ganību dambis 36, Latvija, LV-1005

Tālruņa numurs(-i)

+371 67391781

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 67381925

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Edgars Dzenis, tālr.: +37167391781, edgars.dz@rigasdizelis.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Eksperimentālas lielgabarīta konteinera tipa elektrostaciju ražošanas līnijas piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ganību dambis 36, Rīga, LV-1005, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/05/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

785000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

21/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ganību dambis 36, Rīga, LV-1005, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

529200__0_7iepirkumapriekmetaaprakstsrdv2.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv