Sludinājums: Ielocīšanas, saspiešanas un rievošanas iekārta (swaging machine)

Publicēts
12.01.2018
12.01.2018
Pasūtītājs
Komfovent SIA (40103817958)
Termiņš
26.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Komfovent SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103817958

Adrese

Bukaišu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1004

Tālruņa numurs(-i)

29298587

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

SIA "Komfovent" valdes loceklis Evaldas Masonas, +371 27464096, evaldas.masonas@komfovent.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ielocīšanas, saspiešanas un rievošanas iekārta (swaging machine)

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

524148__0_swagingmachinekomfovent.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv