Rezultāts: Tvertnes graudu uzglabāšanai ar iekārtām jaunbūve.

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Z/S VIKTORIJA (41501019839)
Uzvarētājs
SIA "LEVARS" (LV40103437062)
Summa
194 649,90 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S VIKTORIJA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501019839

Adrese

Riebiņu nov., Riebiņu pag., „Viktorija” , Latvija, LV- 5326

Tālruņa numurs(-i)

26812357

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Ivans Daņilovs t. 26812357, zsviktorija@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tvertnes graudu uzglabāšanai ar iekārtām jaunbūve.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

03/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AJS Projekts" 40103431982 Garkalnes nov., Upesciems, Dārzniecības iela 1, LV-2137 Latvija
SIA "Specenergo" 40003284586 Rīga, Krustpils iela 12, LV-1073 Latvija
SIA "LEVARS" 40103437062 Rīga, Zemes iela 2-130, LV-1082 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "LEVARS" LV40103437062 Rīga, Zemes iela 2-130, LV-1082 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

194649.9 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv