Sludinājums: Plākšņu sasaldēšanas iekārtas ar vertikālu produkta iekraušanu un izkraušanu iegādi

Publicēts
19.09.2017
19.09.2017
Pasūtītājs
SIA VARITA (51203006441)
Termiņš
02.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA VARITA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

51203006441

Adrese

BĒRZU ALEJA 3-20, SAULKRASTU PAGASTS, SAULKRASTU NOVADS, Latvija, LV-2161

Tālruņa numurs(-i)

67954808

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67954809

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes priekšsēdētājs Agris Lapiņš, varita@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Plākšņu sasaldēšanas iekārtas ar vertikālu produkta iekraušanu un izkraušanu iegādi

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Bērzu aleja 3C, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

750000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Skultes iela 3, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv