Rezultāts: Automātiskā līnijas tipa skābā krējuma fasēšanas iekārta 600g spainīšos.

Publicēts
12.09.2017
12.09.2017
Pasūtītājs
ELPA SIA (42103009059)
Uzvarētājs
SIA “LISNA” (40003758605)
Summa
78 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 12/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ELPA SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103009059

Adrese

Bērzu gatve 4, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3457

Tālruņa numurs(-i)

29135940

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Ritvars Roga , ritvars@siaelpa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automātiskā līnijas tipa skābā krējuma fasēšanas iekārta 600g spainīšos.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/08/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

12/09/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Profipak SL 50003796651 “Saulieši”, Iecavas novads, Latvija, LV-3913 Latvija
SIA “AG Eksperts”, Nav norādīts Brīvības gatve 354-35, Rīga, LV-1006, Latvija Latvija
SIA “LISNA” 40003758605 Varavīksnes gatve 3-24, Rīga, LV-1082 Latvija
SIA BALTIJAS PAKOJAMĀS SISTĒMAS 40003711411 Mērnieku iela 4, Carnikava, LV-2163 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “LISNA” 40003758605 Varavīksnes gatve 3-24, Rīga, LV-1082 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

78000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv