Rezultāts: Zivju proteīna un zivju eļļas ražošanas tehnoloģiskās līnijas komplekts

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
Biedrība “Kurzemes Zvejniecības Ražotāju Organizācija” (40008148010)
Uzvarētājs
Haarslev Industries A/S (DK89523818)
Summa
1 629 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 13/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība “Kurzemes Zvejniecības Ražotāju Organizācija”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008148010

Adrese

Ostas iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, 3264

Tālruņa numurs(-i)

63269820

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs, Viktors Bobovičs, 29425849, viktors@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Zivju proteīna un zivju eļļas ražošanas tehnoloģiskās līnijas komplekts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

30/05/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

13/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “AISIS” 40003769666 "Krūzes", Iecava, Iecavas novads, LV-3913 Latvija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERUZA" 40003039237 "Lejasrandoti", Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137 Latvija
Haarslev Industries A/S DK89523818 Bogensevej 85, Harslev, DK-5471 Sonderso Dānija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Haarslev Industries A/S DK89523818 Bogensevej 85, Harslev, DK-5471 Sonderso Dānija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1629000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv