Rezultāts: Vienotas aukstuma saimniecības iekārtu piegāde un uzstādīšana

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Latvian Dairy" (40103932708)
Uzvarētājs
OU "Friteks" (11813723)
Summa
156 350,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Latvian Dairy"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103932708

Adrese

Republikas laukums 2A, Rīga, , Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

+37129223722

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ražošanas direktors Arnolds Birulis, +371 29223722, Arnolds.Birulis@latviandairy.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Vienotas aukstuma saimniecības iekārtu piegāde un uzstādīšana

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AGV Serviss" 40003614559 Ganību dambis 49, Rīga, LV-1005 Latvija
OU "Friteks" 11813723 Weizenbergi 20B-302, Tallina linn, Harju maakond, 10150 Igaunija
SIA "Aukstuma serviss" 40003818891 Alsungas iela 26, Rīga, Latvija, LV- 1004 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AGV Serviss" 40003614559 Ganību dambis 49, Rīga, LV-1005 Latvija
OU "Friteks" 11813723 Weizenbergi 20B-302, Tallina linn, Harju maakond, 10150 Igaunija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
OU "Friteks" 11813723 Weizenbergi 20B-302, Tallina linn, Harju maakond, 10150 Igaunija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

156350 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv