Rezultāts: Siera suliņu pārstrādes iekārtu sistēma ar jaudu līdz 160t/diennaktī

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Latvian Dairy" (40103932708)
Uzvarētājs
Reda S.p.a. (IT01583660244)
Summa
444 514,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Latvian Dairy"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103932708

Adrese

Republikas laukums 2A, Rīga, , Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

+37129223722

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ražošanas direktors Arnolds Birulis, +371 29223722, Arnolds.Birulis@latviandairy.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Siera suliņu pārstrādes iekārtu sistēma ar jaudu līdz 160t/diennaktī

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Reda S.p.a. IT01583660244 Via Piave 9, 36033 ISOLA VICENTINA, Itālija Itālija
Milk Hydrosan Sp.zo.o 0000092164 ul. Przemyslowa 5, 05-250, Radzymin, Polska Polija
GEA TDS GmbH 327512513 Voss - Strase 11/13, 31157, Sarstedt, Vācija Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Reda S.p.a. IT01583660244 Via Piave 9, 36033 ISOLA VICENTINA, Itālija Itālija
Milk Hydrosan Sp.zo.o 0000092164 ul. Przemyslowa 5, 05-250, Radzymin, Polska Polija
GEA TDS GmbH 327512513 Voss - Strase 11/13, 31157, Sarstedt, Vācija Vācija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Reda S.p.a. IT01583660244 Via Piave 9, 36033 ISOLA VICENTINA, Itālija Itālija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

444514 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv