Rezultāts: Ražošanas rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu komplekts

Publicēts
26.07.2017
26.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Cēsu gaļas kombināts" (42403038771)
Uzvarētājs
SIA “FiberART” (40103517156)
Summa
77 850,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 26/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Cēsu gaļas kombināts"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403038771

Adrese

Zilupes iela 50, Rēzekne, Latvija, LV-4601

Tālruņa numurs(-i)

28378866

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Konstantins Denisovs, 28378866, kostja.denisov@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu komplekts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

05/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

25/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “AHM Victory” 40003640369 “Villijas”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
SIA “Gate L” 48303012472 Striķu iela 17-10, Saldus, LV-3801 Latvija
SIA “FiberART” 40103517156 Baznīcas iela 30-9, Jūrmala, LV-2015 Latvija
SIA “FILTER” 50003186431 Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 Latvija
UAB “Ekotakas” LT354505219 Savanorių pr. 435, Kauņa, LT-49280 Lietuva

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “AHM Victory” 40003640369 “Villijas”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
SIA “Gate L” 48303012472 Striķu iela 17-10, Saldus, LV-3801 Latvija
SIA “FiberART” 40103517156 Baznīcas iela 30-9, Jūrmala, LV-2015 Latvija
SIA “FILTER” 50003186431 Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 Latvija
UAB “Ekotakas” LT354505219 Savanorių pr. 435, Kauņa, LT-49280 Lietuva

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “FiberART” 40103517156 Baznīcas iela 30-9, Jūrmala, LV-2015 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

77850 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv