Rezultāts: Polimēru aglomerēšanas līnijas iegāde

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
AS PET BALTIJA (42103029708)
Uzvarētājs
WiPa Werkzeug ung Maschinenbau GmbH (DE11714580)
Summa
570 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 17/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS PET BALTIJA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103029708

Adrese

Aviācijas iela 18, Jelgava, Latvija, LV - 3004

Tālruņa numurs(-i)

67353441

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kaspars Fogelmanis, mob.t. 26458258, kaspars.fogelmanis@petbaltija.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Polimēru aglomerēšanas līnijas iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

22/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

10/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 11/07/2017

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
WiPa Werkzeug ung Maschinenbau GmbH DE11714580 Benzstrase 12, 48703 Stadtlohn, Germany Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
WiPa Werkzeug ung Maschinenbau GmbH DE11714580 Benzstrase 12, 48703 Stadtlohn, Germany Vācija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

570000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv