Rezultāts: Notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Latvian Dairy" (40103932708)
Uzvarētājs
OU "Friteks" (11813723)
Summa
165 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Latvian Dairy"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103932708

Adrese

Republikas laukums 2A, Rīga, , Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

+37129223722

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ražošanas direktors Arnolds Birulis, +371 29223722, Arnolds.Birulis@latviandairy.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Konsorcija "AHM Victory - ASMĀRA" 40003640369 "Villijas", Stopiņu nov., LV-2130 Latvija
Milk Hydrosan Sp.zo.o 0000092164 ul. Przemyslowa 5, 05-250, Radzymin, Polska Polija
SIA "GATE L" 48303012472 Striķu iela 17-10, Saldus, LV-3801 Latvija
SIA "Hydrotech" 40103179379 Krūzes iela 3, LV-1046, Rīga, Latvija Latvija
SIA "Filter" 50003186431 Krīvu iela 11, Rīga LV-1006 Latvija
OU "Friteks" 11813723 Weizenbergi 20B-302, Tallina linn, Harju maakond, 10150 Igaunija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Konsorcija "AHM Victory - ASMĀRA" 40003640369 "Villijas", Stopiņu nov., LV-2130 Latvija
Milk Hydrosan Sp.zo.o 0000092164 ul. Przemyslowa 5, 05-250, Radzymin, Polska Polija
SIA "GATE L" 48303012472 Striķu iela 17-10, Saldus, LV-3801 Latvija
OU "Friteks" 11813723 Weizenbergi 20B-302, Tallina linn, Harju maakond, 10150 Igaunija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
OU "Friteks" 11813723 Weizenbergi 20B-302, Tallina linn, Harju maakond, 10150 Igaunija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

165000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv